Wykłady i warsztaty

Tematy przykładowych wystąpień

 1. Zdrowa komunikacja, czyli jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną?
 2. Motywowanie pacjentów do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
 3. Trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.
 4. Współodpowiedzialność lekarza i pacjenta, czyli o relacji i efektach leczenia.
 5. Wypalenie zawodowe i metody zapobiegania.
 6. Jak pozyskiwać pacjentów i czym zasłużyć na ich lojalność?
 7. Zdrowy zespół w medycynie. O komunikacji i współpracy.
 8. Przywództwo i odpowiedzialność.
 9. Co nas motywuje i dlaczego – skąd czerpać dodatkowy napęd do działania?
 10. Każdy ma swój Mount Everest – o relacjach, które ułatwiają osiąganie ambitnych celów.
 11. Kiedy się targujesz, a kiedy negocjujesz – porozumienie czy wygrana?