We wstępie do mojej książki, Pani Prof. Krystyna Zawilska napisała: „Hemofilia – przewlekła choroba wrodzona, nosząca dumną nazwę „choroba królewska”, gdyż nie oszczędzała rodzin królewskich i rodziny carskiej. Choroba poza nielicznymi wyjątkami nieuleczalna. Choroba, która od dzieciństwa zmienia życie człowieka – powoduje krwawienia mogące zagrażać życiu, ból i ograniczenia mobilności.  Naraża pacjenta na konieczność wykonywania częstych, nie zawsze łatwych wkłuć dożylnych, wymaga dostosowywania się do zaleceń i ograniczeń w trybie życia, co jest szczególnie trudne w okresie dorastania.  Co oczywiste, musi także zmieniać także psychikę człowieka, który może mieć poczucie krzywdy i oczekuje od otoczenia pełnego zrozumienia jego sytuacji i wyjątkowego traktowania.”

Poradnik ten powstał po to, aby podpowiedzieć lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom czy psychologom opiekującym się pacjentami z hemofilią, co można zrobić, poza dzieleniem się wiedzą, by osiągać lepsze efekty w leczeniu.

Cały nakład poradnika, dzięki współpracy z partnerem wydania (firmą Shire) trafił do lekarzy hematologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i pracowników regionalnych centrów krwi i krwiodawstwa.