Prof. Zbigniew Gaciong oraz Prof. Przemysław Kardas – redaktorzy podręcznika, napisali we wstępie: „Istnieją liczne skuteczne i bezpieczne terapie, które nie tylko łagodzą objawy choroby, lecz także zapobiegają jej powikłaniom i niejednokrotnie wydłużają życie. Okazuje się jednak, że wielu pacjentów ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, w tym z systematycznym przyjmowaniem przepisanych preparatów. Obserwacje poczynione przy użyciu elektronicznych baz danych wskazują, że w niektórych chorobach przewlekłych, na przykład w nadciśnieniu tętniczym, połowa pacjentów przerywa rozpoczętą terapię w ciągu roku. Wyniki bezpośredniego pomiaru stężenia leków w moczu lub surowicy wykazują, że co najmniej jedna czwarta pacjentów ich nie przyjmuje mimo deklarowanego stosowania się do wspólnie ustalonych zasad terapii!”

Podręcznik, w formie pdf dostępny jest bezpłatnie pod linkiem: